معجزه چگونه رخ میدهد؟

امروز بحث جالبی راجع به معجزه و شرایط اتفاق افتادن آن از طرف پیش نماز پارک علم و فناوری ارائه شد. و به طور موردی بر روی معجزه ای که حضرت هاجر و اسماعیل شاهد آن بودند متمرکز شدیم.

در داستان حضرت هاجر میبینیم که هنگامی که حضرت، تشنگی فرزندش را مشاهده میکند، با توجه به شرایطی که وجود داشت (یعنی از یک طرف، بیابان سوزان و از طرف دیگر غیرممکن بودن وجود آب در آن سرزمین) حضرت شروع به تلاش برای یافتن آب میکنند و پس از هفت بار طی کردن فاصله بین دو کوه که نزدیک به 470 متر است، معجزه ای رخ می دهد و زیر پای اسماعیل شروع به جوشش آب میکند. و به قدری این جوشش آب زیاد است که حضرت خطاب میکنند "زمزم". زمزم یک فعل عربی به معنی "توقف کن" و یا "بایست" است.

 

حال بحث اینجاست که چرا معجزه رخ میدهد؟ طی روایتی که در جلسه مطرح شد، در شرایط اضطرار، سه عامل، ورق را برمگرداند:

1- تلاش بی وقفه

2- گریه کودک

3 - دعای مادر

به همین جهت، سه مورد فوق در تغییر حالت اضطرار بسیار موثر است.

موفق باشید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی