چرا امام حسین (ع) از دشمنان درخواست تاخیر کرد

در این چند شبی که  به مراسم عزاداری می رفتیم، پای منبر یکی از اساتید مطالب جالبی نقل شد که تصمیم گرفتم در چند سطر آنها را برای شما دوستان تحریر کنم.
قرار بر این بود که در شب عاشورا، لشکریان یزید جنگ را آغاز کنند اما امام حسین (ع) درخواست نمودند که جنگ را تا فردا به تاخیر بیندازند. بعضی میگویند که این درخواست کمی عجیب به نظر می رسد . چرا که امام که می دانستند که قرار است چه اتفاقی یفتند، پس چه فرقی میکند امشب باشد یا فرداشب.

نگاه دقیق به دست آورد های این تاخیر ، خالی از لطف نیست. اولین دست آورد این بود که این تاخیر باعث شد که تعدادی از افراد لشکر دشمن، عاقبت بخیر شوند و به امام بپیوندند. علاوه بر "حر" که روز عاشورا به امام پیوست، حدود سی و سه نفر دیگر هم به امام پیوستند.
اما نکته دیگر این بود که در شب اگر حمله صورت می گرفت، بسیاری از زنان و کودکان آسیب میدیدند که این تاخیر مانع از این اتفاق شد.
اما مهمترین نکته این است که اگر واقعه کربلا در شب واقع می شد، چهره جنایتکاران مخفی می ماند. اگر امروز وقایع کربلا به این وضوح در تاریخ ثبت شده است، اگر همه دیدند که "حرمله"( لعنة  الله علیه) بود که تیر به گلوی علی اصغر زد، اگر همه دیدند که این "شمر"( لعنة  الله علیه) بود که سر مبارک امام حسین (ع) را از بدن جدا کرد، اگر همه دیدند که اسحاق بن حوبه حضری( لعنة  الله علیه) پیراهن حضرت را از تن مبارک درآورده و پوشید، اگر همه دیدند که بجدل بن سلیم کلبی( لعنة  الله علیه) با بریدن انگشت امام، انگشتر امام را به یغما برد، و...همه بخاطر این بود که این اتفاق در "روز روشن" واقع شد. چه بسا اگر این اتفاق در شب می افتاد، همه این پلیدی ها در تاریکی شب پنهان می ماند و هنگامی که مختار برای خونخواهی قیام کرد، همه به راحتی انکار می کردند و هیچ وقت نمیشد صحت و درستی وقایع را اثبات کرد.
در پایان از همه دوستان عزیز التماس دعا دارم. انشالله که دستان کوچک علی اصغر (ع) - با آن مشت های کوچک گره کرده – گره های کور زندگی شیعیان را باز بنماید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی