اسرائیل باید باشد زیرا....

یک راه حل پیش پا افتاده!

مسئله را از دید استعمارگران نگاه کنیم. اقتصاد کشورهای ما (آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، چین) به نفت وابسته است. تقریبا تمام نفت دست کشورهای اسلامی و خاورمیانه است. اگر این کشورها (کشورهای اسلامی) با همدیگر متحد شوند و بخواهند قیمت نفت را بالا ببرند چه می شود؟ اگر یک روز (فقط یک روز) اینها (کشورهای اسلامی) دور هم جمع بشوند و بر سر تحریم نفتی سایر کشورها با هم مذاکره کنند، چه می شود؟ قطعا کشورهای ما از گرسنگی خواهند مرد.

معجزه چگونه رخ میدهد؟

امروز بحث جالبی راجع به معجزه و شرایط اتفاق افتادن آن از طرف پیش نماز پارک علم و فناوری ارائه شد. و به طور موردی بر روی معجزه ای که حضرت هاجر و اسماعیل شاهد آن بودند متمرکز شدیم.

در داستان حضرت هاجر میبینیم که هنگامی که حضرت، تشنگی فرزندش را مشاهده میکند، با توجه به شرایطی که وجود داشت (یعنی از یک طرف، بیابان سوزان و از طرف دیگر غیرممکن بودن وجود آب در آن سرزمین) حضرت شروع به تلاش برای یافتن آب میکنند و پس از هفت بار طی کردن فاصله بین دو کوه که نزدیک به 470 متر است، معجزه ای رخ می دهد و زیر پای اسماعیل شروع به جوشش آب میکند. و به قدری این جوشش آب زیاد است که حضرت خطاب میکنند "زمزم". زمزم یک فعل عربی به معنی "توقف کن" و یا "بایست" است.

 

حال بحث اینجاست که چرا معجزه رخ میدهد؟ طی روایتی که در جلسه مطرح شد، در شرایط اضطرار، سه عامل، ورق را برمگرداند:

1- تلاش بی وقفه

2- گریه کودک

3 - دعای مادر

به همین جهت، سه مورد فوق در تغییر حالت اضطرار بسیار موثر است.

موفق باشید

آیا رای اکثریت معیار حق است؟

سکانس اول: روز - خارجی
همه چیز از اردوی دانشجویی تهران شروع شد. دهه ی فاطمیه بود. قرار شد از طرف دانشگاه دانشجویان دختر را به نمایشگاه کتاب تهران اعزام کنیم. من به همراه مجید، مهدی و حجت به عنوان مسئول تدارکات و هماهنگی اردو، با حدود 40 ، 50 نفر دانشجوی دختر رهسپار تهران شدیم.
ساعتی نگذشته بود که شور و سروصدای اردو خوابید و نرم نرمک صدای دانشجویان و درخواست مبنی بر روشن شدن ضبط و سی دی شروع شد. ابتدا آهنگ های مجاز، و سپس آهنگ های تندتر و خواننده های آن ور آبی و نهایتا....